از دیرباز در معماری ساختمان‌ها مقوله‌ی دفــع فاضلاب مورد توجه طراحان و مجریان صنعت ساختمان بوده است به گونه‌ای که با توسعه فرهنگ آسایش گرائی در فضاهای انسان محور، روش‌هـای سنتی بـا طرح‌های جدید و مدرن به تکامل رسیده‌اند.
تحلیل بنیادین سیستم فاضلاب و ونت به ویژه در ســازه‌های بسیار پیچیده نیاز به دسترسی طــراح به روش‌های تحلیلی تاییدشده و قابل اطمینان دارد. از همین رو تولید و چاپ کتاب فنی سوپردرین بـا هدف دستیابی جـامعه‌ی ذینفع صنعت تاسیسات کشور به دانشی عمیق‌تــر در سیستم فاضلاب و ونت انجام شده است.
«کتاب فنی سوپردرین» نخستین کتاب فنی فارسی با تکنولوژی واقعیت افزوده است. شما بـا دریافت یک فـایل و نصب ‌آن بـر روی گوشی تلفن همراه خود می‌تــوانید بخش‌هایی از کتاب را که با علامت  مشخص شده است به صورت فیلم هم ببینید.

برای دریافت فایل واقعیت افزوده کتاب فنی سوپردرین (superdrain v1.apk) اینجا را کلیک کنید.