تا 30درصد دبی بیش‌تر، تا 50 درصد کاهش افت فشار

اتصالات سوپرپایپ Max، با طراحی انحصاری در بالاترین سطح استانداردهای جهانی بهترین اتصال سوپرپایپ، تاکنون است. افزایش سطح مقطع دهانه داخلی اتصال Max و نیز کوتاه کردن طول آن باعث شده است تا 30درصد دبی بیشتر و تا 50 درصد کاهش افت فشار را شاهد باشیم.