سوپردرین V مجهز به سوپرونت، راه‌حل جدیدی از سوپرپایپ است که بدون نیاز به لوله‌کشی متداول ونت در شبکه فاضلاب ساختمان، نه تنها عملکرد ونت در شبکه از صحت و کارایی بالاتری برخوردار است، بلکه سرعت اجرای سیستم نیز افزایش می‌‌یابد.

مهم‌تر آن كه احتمال انتشار بوی نامطبوع به داخل ساختمان تقريبا وجود ندارد!

شیرهای ویژه سوپرونت در سیستم فاضلابی سوپردرینV، ضمن تامین هوای مورد نیاز درصورت ایجاد کمترین فشار منفی درونی شبکه‌ی فاضلاب، در اسرع وقت، از انتقال هوا در جهت معکوس، یعنی از درون شبکه به داخل ساختمان جلوگیری به عمل می‌آورد. به عبارت دیگر شیرهای سوپرونت به صورت یکطرفه عمل می‌نمایند.

در سيستم‌های متداول فاضلابی، برای تامين هوای داخل سيستم در جهت ايجاد تعادل فشار و محافظت از تله‌های هوابند سیفون‌ها - كه به منظور جلوگيری از ورود بو و ساير آلودگی‌ها از سيستم دفع فاضلاب به محيط داخل ساختمان كاربرد دارند- از شبكه لوله‌كشی ونت استفاده می‌شود.

سوپردرین V مجهز به سوپرونت، راه‌حل جدیدی از سوپرپایپ است که بدون نیاز به لوله‌کشی متداول ونت در شبکه فاضلاب ساختمان، نه تنها عملکرد ونت در شبکه از صحت و کارایی بالاتری برخوردار است، بلکه سرعت اجرای سیستم نیز افزایش می‌‌یابد.

مهم‌تر آن كه احتمال انتشار بوی نامطبوع به داخل ساختمان تقريبا وجود ندارد!

شیرهای ویژه سوپرونت در سیستم فاضلابی سوپردرینV، ضمن تامین هوای مورد نیاز درصورت ایجاد کمترین فشار منفی درونی شبکه‌ی فاضلاب، در اسرع وقت، از انتقال هوا در جهت معکوس، یعنی از درون شبکه به داخل ساختمان جلوگیری به عمل می‌آورد. به عبارت دیگر شیرهای سوپرونت به صورت یکطرفه عمل می‌نمایند.

در سيستم‌های متداول فاضلابی، برای تامين هوای داخل سيستم در جهت ايجاد تعادل فشار و محافظت از تله‌های هوابند سیفون‌ها - كه به منظور جلوگيری از ورود بو و ساير آلودگی‌ها از سيستم دفع فاضلاب به محيط داخل ساختمان كاربرد دارند- از شبكه لوله‌كشی ونت استفاده می‌شود.

سوپردرین V مجهز به سوپرونت، راه‌حل جدیدی از سوپرپایپ است که بدون نیاز به لوله‌کشی متداول ونت در شبکه فاضلاب ساختمان، نه تنها عملکرد ونت در شبکه از صحت و کارایی بالاتری برخوردار است، بلکه سرعت اجرای سیستم نیز افزایش می‌‌یابد.

مهم‌تر آن كه احتمال انتشار بوی نامطبوع به داخل ساختمان تقريبا وجود ندارد!

شیرهای ویژه سوپرونت در سیستم فاضلابی سوپردرینV، ضمن تامین هوای مورد نیاز درصورت ایجاد کمترین فشار منفی درونی شبکه‌ی فاضلاب، در اسرع وقت، از انتقال هوا در جهت معکوس، یعنی از درون شبکه به داخل ساختمان جلوگیری به عمل می‌آورد. به عبارت دیگر شیرهای سوپرونت به صورت یکطرفه عمل می‌نمایند.

در سيستم‌های متداول فاضلابی، برای تامين هوای داخل سيستم در جهت ايجاد تعادل فشار و محافظت از تله‌های هوابند سيفون‌ها– كه به منظور جلوگيری از ورود بو و ساير آلودگی‌ها از سيستم دفع فاضلاب به محيط داخل ساختمان كاربرد دارند- از شبكه لوله‌كشی ونت استفاده می‌شود.

 

 

حذف لوله‌كشی ونت

افزايش سرعت و دقت اجرای سيستم فاضلاب

ارتقاي كارآیی سيستم ونت (حتي بالاتر از نسبت 1:1 قطر لوله‌های ونت به قطر لوله‌های دفع فاضلاب)

رساندن به‌هنگام هوا به محل موردنياز (Point of Need)

تأمين بهداشت و سلامت بيشتر براي ساكنين ساختمان، به دليل جلوگيری از انتشار آلودگی و ميكروب از سيستم دفع فاضلاب به محيط داخلی ساختمان

• كوچكتر شدن داكت، عدم نياز به سوراخ كردن پشت‌بام، حذف عصايی

• آزادي عمل بيشتر در طراحی معماری

• صرفه‌جويی در هزينه‌های حمل و انبارش

• بدون قطعات مكانيكی و عدم نياز به نگهداری و تعميرات

• ضمانت تعويض مادام‌العمر

• مناسب براي كليه‌ی ساختمان ها از يك طبقه تا بلند مرتبه