سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس

به طور معمول اجرای سیستم‌های تاسیساتی در ساختمان، در حد فاصل بین عملیات دیوار چینی و نازک‌کاری قرار می‌گیرد. اجرای ساپورت تاسیسات یک پیش نیاز برای شروع کل عملیات اجرایی در بخش تاسیساتی ساختمان است. هرچه این بخش سریع‌تر -البته با… 

خم‌کن سوپرفیکس

برای فرم دادن به سوپرفیکس تخت فقط یک ابزار خم‌کن کافیست. دارای یک بازوی ثابت و یک بازوی متحرک است. بازوی ثابت برای نگهداری سوپرفیکس تخت و بازوی متحرک برای خم‌کردن سوپرفیکس در اندازه و زاویه مورد نیاز استفاده می‌شود. •…