مهاربند سوپرفیکس

سیستم بست و ساپورت برای پایداری عملکرد سیستم‌‌های تاسیساتی علاوه بر مهار وزن لوله‌کشی و ضربه‌ی قوچ، بایستی حرکات ناشی از ارتعاشات ساختمان که بر اثر زلزله، نشست و یا حرکت سیال به وجود می‌آید را مهار کند.استفاده از قطعه‌ی "مهاربند سوپرفیکس" این موضوع و الزامات مربوط به مبحث پدافند غیرعامل را محقق می سازد.

مهاربند سوپرفیکس، متشکل از یک استوانه تو پُر است که در سایز T10 و T8 قلاویز شده و با انواع روکش (مانند گالوانیزه و کرومات و داکرومت) عرضه می‌شود. مهاربند سوپرفیکس می‌تواند بست‌های نصب شده برای لوله‌ها در مسیرهای افقی و عمودی نصب شده‌اند و در اثر زلزله به‌حرکت درمی‌آیند. با استفاده از مهاربند نقاط اتکای بست می تواند تا پنج نقطه افزایش یافته و ایمنی سیستم بیش‌تر می‌شود.