پاسخگویی مشتریان:
تلفن: 82118-021 (شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:30)
تلگرام - واتساپ: 09358211800

82118@superpipe.ir :پست الکترونیک

 

دفتر مركزی و كارخانه:
خليج فارس، منطقه‌ی آزاد قشم، شهرك صنعتی طولا

دفتر هماهنگی تهران:
خيابان مطهری (تخت طاووس)، بعد از مفتح، شماره ۱۵۹
تلفن: 42858000 -۰۲۱
دورنگار: ۸۸۷۳۱۱۵۹- ۰۲۱
تلگرام - واتساپ: 09020042858
پست الکترونیک: info@superpipe.ir