به همراه سه‌راهی RS2، زانوی RS2 و رابط پرسیRS2*75 چند پین در کارتن بسته‌بندی قرار دارد؟
سایزهای مورد استفاده در RS2‌و RS3 کدامند؟
تعداد اقلام رایزرسیستم چند عدد است؟
آخرین نسل اتصالات سوپرپایپ به چه نامی خوانده می‌شود؟
دستگاه پرس چند کیلو نیوتن نیرو بر اتصالات وارد می‌کند؟
معتبرترین استاندارد و گواهینامه‌های دریافتی برای سوپرپایپ 2Max در خارج کشور چیست؟
تفاوت‌های پلیمر TYPE2 PE-RT در مقابل پلیمر PEX چیست؟
سایز نامی لوله، نشان‌دهنده چیست؟
آبکاری اتصالات سوپرپایپ2Max از چه نوع آلیاژی است؟
RTS چیست؟
جنس بدنه اتصالات سوپرپایپ2Max از چه نوع آلیاژی است؟
آیا در سیستم سوپرپایپ2Max با کنترل چشمی تشخیص اینکه اتصالی پرس شده یا نه امکان‌پذیر است؟
آیا لوله سوپرپایپ2Max نیاز به کالیبر دارد؟
کلکتورهای آبرسانی سوپروالو دارای چند ورودی برای آب سرد و آب گرم است؟
فرق T1 و T2‌ چیست؟
فرق S3 و S4‌ چیست؟
تحمل فشار و دمای سوپروالو چقدر است؟
سوپروالو در چند تیپ وجود دارد؟