ماموریت سوپرپایپ

اگر چه ما كار خود را با تولید لوله پنج‌لایه شروع كردیم ولی ماموریت ما ایجاد تحول در صنعت تاسیسات است.
بیانیه‌ی ماموریت سوپرپایپ اینترناشنال جزیی از عناصر راهبردی ما است كه حوزه و مسیر فعالیتمان را مشخص كرده است:
سوپرپایپ اینترناشنال سازمانی است قابل اعتماد، پیشرو، و سرآمد كه راه‌حل‌هایی را در زمینه‌ی صنعت تاسیسات ارایه می‌دهد. با بهره‌گیری از ایده‌های ناب و نگرش‌های جدید، پایبندی به تعهدات و ارزش‌های تعریف‌شده‌، كیفیت متمایز محصولات و خدمات، همكاری با شركت‌های برتر جهانی، به‌همراه دانش و تجربه‌ی محلی، سوپرپایپ قادر است ضمن كسب سهم اصلی از بازار داخلی، در بازارهای جهانی نیز حضور مؤثری پیدا كند و علاوه بر توسعه و ایجاد تحول در صنعت تاسیسات كشور، در افزایش رفاه عمومی جامعه نقش داشته باشد.

گوشی شنوا برای شنیدن خواسته‌ها و نظرات مشتریان و ذینفعان سازمان
چشمی تیزبین برای دیدن آینده
دستی توانا برای ارایه‌ی راه‌حل‌های متمایز
و گام‌هایی استوار برای حركت مداوم و تداوم پیشتازی

نمادهای سوپرپایپ برای بیان این بینش هستند.