بهترین اتصال سوپرپایپ تاکنون

اتصالات سوپرپایپ Max برترین اتصال سوپرپایپ تاکنون و یکی از بهترین اتصالات دنیا ست که توسط شرکت آلمانی یوپونور طراحی شده است. این اتصال تنها اتصال RTS در خارج از اروپاست. سرعت نصب Max سـریعتر از هر اتصـال پرسی دیــگر است و با ویژگیهای منحصر فرد، خطای انسانی در اجرا  را تقریبا به صـفر میرساند. سوپرپایپ Max بعد از 15 سال، در سال 1400 جایگزین نسل موفق پیشین خود یعنی سوپرپایپ 2+ شده است.