سوپروالو U 

سوپروالو U محصول جدید سوپرپایپ و مشابه سوپروالو سری است و کاربرد اصلی آن شیر ورودی ساختمان استاین شیر ربع‌گرد با طراحی نوآورانه و دکوارتیو دارای کم‌ترین میزان بیرون‌زدگی از دیوار استاین محصول به صورت توکار نصب می‌شود و امکان قطع و وصل جریان آب را فراهم می‌کنداستفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، کیفیت ساخت اجزای مکانیزم و آب‌بند‌ی‌ها را ارتقا داده است و با کم‌ترین گشتاور شیر باز و بسته می‌شود.
سوپروالو U در دو تیپ تولید شده است، در تیپ 1 با برداشتن درپوش، اهرم باز و بسته کردن شیر دیده می‌شود؛ و در تیپ 2 دستگیره و درپوش به صورتی زیبا در یکدیگر تلفیق شد‌ه‌اند تا علاوه بر دکوراتیو بودن کاربری آسانی داشته باشداین شیر علاوه بر زیبایی با کم‌ترین نیرو و بدون نیاز به برداشتن درپوش باز و بسته می‌شود.
 
همچنین سوپرپایپ تبدیل یک به دو سوپروالو را ارائه کرده است. بااستفاده از این تبدیل می‌توان خروجی شیر را به دو خروجی با قابلیت اتصال به رابط‌‌های سوپروالو تبدیل کرد.